Home Нашите Занимания Изобразително изкуство

Акцентите в него са постепенно овладяване на елементарни умения за рисуване на линии( затворена крива, прави-хоризонтални и вертикални),апликиране на готови форми и моделиране,както и елементарно умение за разпознаване на образ в художествено изображение. Задачи:

 

  1. моделиране на продълговати,извити и обли форми;
  2. комбиниране на отделни моделирани обекти( врата,покрив,самолет);
  3. апликиране на отделни елементи на определено място;
  4. апликиране на два елемента;
  5. рисуване на неизчистена крива затворена линия (кълбо,гнездо и др.);
  6. рисуване на крива изчистена линия (топка,домат и др.);
  7. рисуване на прави линии;
  8. рисуване на съчетания от крива изчистена линия с права линия( балон,череши и др.).Copyright © 2012. Всички права запазени.


WebDesign with DesignMore

Последвайте