Home Нашите Занимания Български и Английски език

Образователно направление „Български език” „Английски език“ цели усъвършенстване на говоренето и слушането.Говора се стимулира чрез разпознаване и назоваване на имена,лица, предмети и действията с тях.Задачите в това направление са:

  1. усвояване на думи с противоположно значение;
  2. съставяне на разказ от 2-3 изречения по позната картина;
  3. преразказване на приказка с помощ;
  4. усвояване названията на прилагателни;
  5. съставяне на изречения с глаголи за минало и сегашно време, и на изречения с глаголи за минало и бъдеще време;
  6. усвояване на думи с трудни звуци (ж,ч,ш,ц,х,р и др.).Copyright © 2012. Всички права запазени.


WebDesign with DesignMore

Последвайте