Цeлта в това направление е осигуряване на положителни емоции и отношение към този вид изкуство.Заниманията с музика подпомагат емоционалното,умственото и физическото развитие на детето,уменията за общуване и детската артистичност.Задачите са свързани с овладяване и развитие на елементарни умения за възприемане на разнообразна,достъпна за възрастта музика в три направления- пеене,движения съпроводени с музика и слушане на музика.


altCopyright © 2012. Всички права запазени.


WebDesign with DesignMore

Последвайте