Home Нашите Занимания Социален свят

 

 

 

Основна негова цел е общуването с околните. Детето се упражнява да контактува емоционално с близкото обкръжение, влиза в контакт с близки хора и любими играчки като ги одухотворява. Задачи:

 

 

  1. усвояване названията на частите на лицето и тялото;
  2. разширяване знанията за облекло,мебели,видове храна, играчки, предмети на труда;
  3. запознаване с някои социални норми и правила на поведение;
  4. запознаване с добри и лоши постъпки;
  5. формиране на емоционално-оценъчно отношение към себе си и своите действия;
  6. приобщаване към културните и националните ценности (празнуване на рожден и мен ден, на семейни празници);
  7. приучаване към култура на поведение и хранене.

 

Мамината Къща - Социален Свят     Мамината Къща - Социален Свят

 Copyright © 2012. Всички права запазени.


WebDesign with DesignMore

Последвайте