Home За нас! Цели

Всяко дете е уникална само за себе си, както и индивидуално, то има свои интиреси и виждания, а нашата мисия е да ги доизградим и да му помогнем да ги усъвършенства.
За това екипа от млади специалисти в нашата ясла се стреми да създаде благоприятна среда за вашите слънца, като ги обгрижва с любов и внимание за да могат по лесно да направят едни от най-важните стъпки в живота си самостоятелно, в посока развитие на своята уникална личност!
Ние се стремим по най-лесния и безболезнен начин да приобщим всяко едно ново детенце и то бързо да се почувства част от нашето голямо семейство!

   Copyright © 2012. Всички права запазени.


WebDesign with DesignMore

Последвайте