Home За нас! Удостоверение

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА

гр. Варна 9000, ул. "Брегалница" №3, тел: (052) 634019 begin_of_the_skype_highlighting;  факс: (052) 634648   

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;  web-site: www.rzi-varna.com

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

 

на обект с обшествено предназначение

 

0329007182 / 18.03.2011г.

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА

 

УДОСТОВЕРЯВА,

 

че след извършване на проверка за спазване на здравните изисквания в обект

 

Частна ясла Мамината къща

с адрес: гр./с. Варна община / район / Приморски

ул. Георги Живков № 4

на Мамината къща ЕООД

с адрес на управление: гр./с. Варна община / район / Приморски

ул. Георги Живков 4

 

и проверка на представените документи съгласно чл.2, ал.2 от Наредба 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ, бр.28/2005г.., изм. ДВ, бр.50/2006г.)

 

обектът е вписън в Регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал.3 от Закона за здравето.

 

Настоящото удостоверение за регистрация е валидно до промяна в данните и обстоятелствата, вписъни в регистъра и се издава в три еднообразни екземпляра – един за обекта и два за РЗИ.Copyright © 2012. Всички права запазени.


WebDesign with DesignMore

Последвайте